PLAYBOY Magazine pres Kubrat Pulev 2012

PLAYBOY Magazine pres. Kubrat Pulev

Photograph: Ivailo Stanev