• City Fashion Art June 2011 (4)
  • City Fashion Art June 2011 (3)
  • City Fashion Art June 2011 (5)
  • City Fashion Art June 2011 (6)
  • City Fashion Art June 2011 (1)
  • City Fashion Art June 2011 (2)

City Fashion Art

Photography: Chavdar Tishev
Designer: Yva Alexandova